Melding schade speelterreinen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Gegevens melding

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 08-12-1992) en de Algemene gegevensverordening, alias General Data Protection Regulation (GDPR) in voege sinds 25 mei '18.

Contact