Coronabevraging bij Tiense jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

24
juli
2020

De coronacrisis trof en treft de cultuur-, jeugd- en sportsector zwaar. De stad Tienen organiseert een bevraging bij de verenigingen in deze sectoren om zicht te krijgen op de geleden schade. Op basis van deze info kan bepaald worden op welke manier de fondsen die ter beschikking werden gesteld door de Vlaamse overheid aangewend moeten worden. De vragenlijst kan t/m donderdag 10 september ’20 ingevuld worden.

Om de lokale besturen te helpen om de cultuur-, jeugd- en sportsector bij te staan, besliste de Vlaamse regering in maart van dit jaar om 87,3 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds ter beschikking te stellen. Het grootste deel van deze middelen wordt verdeeld over de lokale besturen. Voor de stad Tienen gaat het om een bedrag van 534.903 euro.

In overleg met een afvaardiging van de netwerken jeugd, sport en cultuur werd het voorstel principieel goedgekeurd  om de besteding van deze middelen in drie luiken te verdelen. De eerste twee luiken worden verder uitgewerkt en hebben betrekking op een vorm van basisondersteuning en het gebruik van (stedelijke) infrastructuur.

Een derde luik focust op de geleden schade door de coronacrisis. Om hiervan een beter beeld te krijgen, organiseert de stad Tienen samen met de netwerken jeugd, sport en cultuur een online bevraging bij de Tiense verenigingen uit deze sectoren. De vragenlijst kan t/m donderdag 10 september ’20 ingevuld worden op www.tienen.be/coronabevraging-verenigingen. De verenigingen worden via een mailing geïnformeerd.

De resultaten van deze bevraging zullen nadien besproken worden met de betrokken netwerken. Vervolgens zal er een voorstel uitgewerkt worden.