Jeugdverenigingen krijgen nieuw onderkomen op Rakkersveld

28
september
2017

Begin september namen de jeugdverenigingen Kriko-Bea en Akabe Blits hun intrek in de gebouwen op het Rakkersveld. Scoutgroep Bergrakkers was hier al eerder gehuisvest. Dankzij de erfpachtovereenkomst die de stad Tienen met de VPW Decanaat afsloot, vinden nu drie jeugdverenigingen onderdak op het Rakkersveld. Ook de speelpleinwerking Tintel van de jeugddienst verhuist naar deze locatie.

In maart heeft de jeugddienst in samenwerking met de jeugdverenigingen een analyse gemaakt van de beschikbare Tiense jeugdinfrastructuur. Scoutsgroepen Kriko-Bea en Akabe Blits moesten tegen het einde van dit jaar hun lokalen verlaten. Hun situatie was dus erg acuut.

Om een oplossing te bieden voor hun huisvestingsprobleem, heeft de stad Tienen een erfpachtovereenkomst afgesloten met de Vereniging der Parochiale Werken Decanaat. Dankzij deze overeenkomst kunnen alle jeugdverenigingen, en dus ook Kriko-Bea en Akabe Blits, beschikken over de terreinen en gebouwen op het Rakkersveld. Scoutsgroep Bergrakkers, die al op het Rakkersveld gehuisvest was, toonde zich enthousiast voor een samenwerking. Ook de jeugddienst verhuist tijdens de vakantieperiode de speelpleinwerking Tintel naar deze locatie.

Op termijn zal er, in samenspraak met de jeugdraad en jeugdverenigingen, een vzw opgericht worden. Alle jeugdverenigingen zullen uitgenodigd worden om hier deel van uit te maken. Het terrein kan zo uitgebouwd worden tot een ontmoetingsplek waar alle Tiense kinderen en jongeren welkom zijn.

Contact