Kansen voor jongeren

20
november
2019

De jeugddienst van de stad Tienen biedt jongeren graag de kans om zich te ontplooien in het animeren van kinderen. Via het project ‘KOKO’ kunnen ze vrijblijvend een handje toesteken in de voor- en naschoolse kinderopvang. De cursus ‘animator in het jeugdwerk’ wordt opnieuw georganiseerd tijdens de krokusvakantie.

KOKO staat voor ‘Kansen en Ondersteuning in de KinderOpvang’. Jongeren van het 5de of 6de jaar secundair onderwijs krijgen de mogelijkheid om mee te werken in de voor- en naschoolse opvang van verschillende lagere scholen in Tienen. De jongeren spelen er samen met de kinderen, maar helpen ook bij huistaken en voorlezen. Hiervoor krijgen ze een vergoeding van 5 euro per uur. De jeugddienst ondersteunt hen door het aanbieden van vormingen en het geven van tips en tricks voor het animeren van kinderen. De scholen krijgen extra hulp, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de opvang.

Tijdens de schoolvakanties en voor bepaalde events schakelt de jeugddienst zelf ook jongeren in. Zo is de dienst voortdurend, maar vooral tijdens de paas- en zomervakantie, op zoek naar enthousiaste animatoren voor speelpleinwerking Tintel. De animatoren zorgen er voor zotte ideeën, vrolijke spelletjes en lachende gezichten en werken 5 dagen per week. Hiervoor ontvangen ze een vrijwilligersvergoeding van 150 euro. Een cursus ‘animator in het jeugdwerk’ gevolgd hebben is een vereiste. De monitorengroep is een toffe bende die regelmatig samen leuke activiteiten onderneemt.

Samen met Koning Kevin vzw organiseert de jeugddienst een animatorencursus in Tienen tijdens de krokusvakantie van zaterdag 22 t/m vrijdag 28 februari ‘20. Animatoren in spé leren er wat de basis is van een goede begeleidershouding, krijgen inzicht in de leefwereld van kinderen en leren jongeren animeren en activiteiten voorbereiden. Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn of worden in 2020. Uniek is dat de cursus 7 dagen duurt en de jongeren elke avond naar huis kunnen. Enkel de laatste dag is er een overnachting om de week op een leuke manier af te sluiten.

Na de basiscursus volgt een stage van 50 uur op een speelplein, bij speelpleinwerking Tintel of op een andere locatie naar keuze. Wordt de stage positief beoordeeld, dan krijgt de cursist een officieel attest van animator in het jeugdwerk. Voor deze cursus betalen deelnemers 100 euro inschrijvingsgeld. Na afloop krijgen ze deze som terug via een kadervormingstoelage als ze het attest van deelname binnenbrengen bij de jeugddienst.

Interesse in KOKO, de animatorcursus en/of speelpleinwerking Tintel? Neem contact op met de jeugddienst, Sint-Jorisplein 20 in Tienen, tel 016 82 38 64, jeugddienst@tienen.be.

Contact