Speelterrein 't Grauwtje in Goetsenhoven geopend

9
november
2022
Speeltuin 't grauwtje-opening-02

De speeltuin in Goetsenhoven is een feit! Tijdens het traject dat voorafging konden kinderen mee nadenken over de speeltoestellen en de naam. Op woensdag 9 november ’22 werd het nieuwe speelterrein in de tuin van het woonzorgcentrum Huize Nazareth feestelijk geopend.

De stad Tienen bracht het afgelopen jaar, aan de hand van cijfers uit het bevolkingsregister, in kaart hoeveel kinderen er waar wonen in Tienen. Aansluitend werden de beschikbare speelruimtes en locaties in het centrum en de deelgemeentes bekeken en hield de stad een bevraging via het stadsmagazine. Met deze inzichten op zak koos de stad Tienen ervoor om in 2022 te investeren in nieuwe speelruimte in Goetsenhoven.

Omdat er niet meteen een geschikte openbare ruimte gevonden werd, werd de tuin van het woonzorgcentrum Huize Nazareth als locatie naar voren geschoven. Op woensdag 20 april ‘22, tijdens de jaarlijkse Buitenspeeldag, konden alle kinderen uit de buurt vertellen over hun ideale speeltuin. Met deze input ging de stad Tienen aan de slag en het resultaat werd bekendgemaakt tijdens een leuke kindernamiddag in de tuin van het woonzorgcentrum Huize Nazareth. De kinderen konden er hun favoriete speeltoestellen kiezen en ideeën geven voor een naam voor het speelterrein.

Op woensdag 9 november '22 werd het speelterrein 't Grauwtje feestelijk geopend. 't Grauwtje was één van de ideeën tijdens het inspraakmoment en had uiteindelijk de meeste voorkeursstemmen. De naam is een verwijzing naar de Grauwzusters die het kasteel 'Heren van Goestenhoven' in het begin van de 20ste eeuw inrichtten als een verzorgingstehuis voor bejaarden.

De komst van deze nieuwe speeltuin maakt deel uit van de beleidsactie om jaarlijks te investeren in speelruimte voor kinderen. Een overzicht van alle speelterreinen in Tienen is terug te vinden op www.tienen.be/speelterreinen.