Oproep standhouders Wintermagie

26
oktober
2018

Kerstmis is nog veraf, maar de stad lanceert nu al een oproep naar verenigingen, handelaars en particulieren die een stand tijdens Wintermagie willen uitbaten.

Oproep kerstmarkt

Tijdens de eindejaarsperiode organiseert de stad Tienen van vrijdag 14 t/m zondag 16 december ’18 een kerstmarkt op het Torekesplein en Mozartplein. Verenigingen, handelaars of particulieren die hier een standje willen uitbaten, kunnen een aanvraag indienen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro voor een weekend. Daarnaast dient er een waarborg van 50 euro betaald te worden.

In totaal zullen er 25 standplaatsen toegewezen worden. Hierbij is het tijdstip van de aanvraag bepalend, al kan er voorrang gegeven worden aan standhouders met producten die geen verband houden met voedsel of drank. Deze laatsten hoeven ook geen inschrijvingsgeld te betalen. Inschrijven voor de standen op de kerstmarkt is niet meer mogelijk.

De kerstmarkt is op vrijdag open van 16.00 tot 21.00 uur, op zaterdag van 14.00 tot 21.00 uur en op zondag van 14.00 tot 20.00 uur. Het volledige reglement kan geraadpleegd worden op www.tienen.be/reglement-kerstmarkt.

Oproep kerstchalets Grote Markt

Wintermagie vindt dit jaar plaats van vrijdag 7 december ’18 t/m zondag 6 januari ’19. Lokale verenigingen en handelaars krijgen de kans om gedurende deze periode een kerstchalet uit te baten op de Grote Markt. Er worden in totaal 3 kerstchalets met een oppervlakte van 3 x 2 m ter beschikking gesteld. Het huren is gratis, er dient enkel een waarborg van 200 euro te worden betaald.

Een kerstchalet reserveren kan telkens voor de periode van vrijdag t/m donderdag. Standhouders mogen enkel producten in het teken van Kerstmis of rond het thema winter aanbieden (geen drank- of eetstanden). Bij de toewijzing wordt er prioriteit gegeven aan verenigingen. Er wordt ook rekening gehouden met het tijdstip van de aanvraag en of de opbrengst van de uitbating naar een goed doel gaat.

De kerstchalets dienen dezelfde openingsuren te hanteren als de activiteiten van Wintermagie: tijdens weekdagen van 12.00 tot 21.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00 tot 22.00 uur en op 24, 25 en 31 december ’18 en 1 en 6 januari ’19 van 12.00 tot 18.00 uur.

Inschrijvingen

Inschrijven voor de standen op de kerstmarkt is niet meer mogelijk. Voor de kerstchalets op de Grote Markt dient men te mailen naar evenementen@tienen.be. Deze inschrijvingen eindigen wanneer alle plaatsen zijn ingevuld. Vermeld bij de inschrijving voor een kerstchalet de naam van de vereniging/handelaar/particulier, de contactpersoon, het adres, het gsm-nummer en de aard van de producten die aangeboden zullen worden.

Contact