OCMW verleent tussenkomst in schoolkosten

28
augustus
2018

Bij de start van een schooljaar komen flink wat kosten kijken voor ouders met schoolkinderen. Gezinnen die moeilijkheden hebben om deze rekeningen te betalen, kunnen bij het OCMW van Tienen terecht.

Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor ouders met schoolgaande kinderen extra uitgaven. Ook tijdens het jaar kunnen schoolfacturen zwaar doorwegen op het gezinsbudget. Ouders die moeilijkheden hebben om de schoolrekeningen te betalen kunnen bij het OCMW van Tienen ook voor het schooljaar 2018-2019 een tussenkomst aanvragen.

Afhankelijk of het gaat om kleuter-, lager of secundair onderwijs wordt een vast bedrag (respectievelijk 25 euro voor kleuter- en lager onderwijs en 35 euro voor secundair onderwijs) onmiddellijk aan de ouders uitbetaald, zonder dat een rekening of factuur moet worden voorgelegd. Dit bedrag kan gebruikt worden voor de aankoop van een boekentas, schoolgerei of extra kleding. Deze tussenkomsten mogen echter niet gebruikt worden om kosten te betalen zoals schoolfoto's, frisdranken en versnaperingen.

Indien ouders hulp nodig hebben bij het aanvragen van een school- of studietoelage en/of een tussenkomst in de schoolkosten wensen, kunnen zij hiervoor telefonisch een afspraak maken met Elise Volders, tel 016 80 11 31 en Marie Moonen, tel 016 80 11 22.

Op dinsdag 28 en vrijdag 31 augustus '18 wordt tussen 10.00 en 12.00 uur een zitdag georganiseerd in de computerruimte van Erm 'n Erm, Grote Bergstraat 21 in Tienen. Tijdens deze zitdagen wordt aan de ouders ondersteuning geboden bij het online bestellen van schoolboeken en de online aanvraag van de school- en studietoelagen.

Contact