Sensibilisering jongeren en alcohol

15
oktober
2019

Om jongeren bewust te maken van de risico’s van overmatig drankgebruik lanceren de jeugddienst en de jeugdraad twee keer per jaar een ‘Barbriefing’. Bedoeling is fuiforganisatoren correcte informatie te bezorgen om zo hun weerbaarheid te verhogen. Daarnaast kunnen jeugdverenigingen een spel ontlenen om jongeren op een speelse manier informatie rond tabak, alcohol en drugs te verschaffen.  

Het gebruik van alcohol bij jongeren is de laatste jaren sterk veranderd. Ook in Tienen is de tendens van jongeren die overmatig drinken merkbaar. Om deze reden zetten de jeugddienst en de Tiense jeugdraad al een tijdje in op het sensibiliseren van jongeren rond het gebruik van alcohol. Het fuifreglement werd aangepast en er werd een ludieke campagne gelanceerd met slogans zoals ‘Kus je lief, niet de wc-pot’.

Dit werkjaar zetten de jeugddienst en de jeugdraad in op de sensibilisering binnen jeugdverenigingen en het verhogen van de weerbaarheid van fuiforganisatoren. Hiervoor gaan ze een samenwerking aan met het CGG Vlaams-Brabant Oost.

Voor de fuiforganisatoren wordt een ‘Barbriefing’ georganiseerd. Hier krijgen ze tips en tricks rond de wetgeving, weerbaarheid achter de toog, omgaan met dronkenschap … De bedoeling is dat ze deze kennis meenemen bij de organisatie van fuiven en zo beter hun verantwoordelijkheid kunnen nemen als organisator. De Barbriefing wordt twee keer georganiseerd en wordt begeleid door de preventiedienst van het CGG Vlaams-Brabant Oost. De eerste editie vindt plaats op vrijdag 25 oktober ’19 van 19.30 tot 21.00 uur in het Vrijetijdscentrum, de 2de in februari ’20. Van de organisatoren wordt verwacht dat minstens twee personen van de organisatie de ‘Barbriefing’ volgen voor hun fuif plaatsvindt.

Jeugdverenigingen kunnen een ‘TAD-bingospel’ reserveren via de jeugddienst om jongeren te sensibiliseren. Het CGG Vlaams-Brabant Oost komt naar hen toe en speelt het leuke en leerrijke spel met de leiding of met één van de oudere groepen. TAD staat voor tabak, alcohol en drugs, thema’s die bij jongeren leven en waar ze via het spel de juiste info over kunnen krijgen. Het TAD-bingospel biedt de kans om deze thema’s bespreekbaar te maken binnen de jeugdvereniging.

Inschrijven voor de ‘Barbriefing’ en/of het ‘TAD-bingospel’ reserveren kan via www.tienen.be/barbriefing.

Contact