Stad Tienen zet in op kwetsbare jongeren met overeenkomst Arktos

19
december
2018

De stad Tienen sluit een overeenkomst af met Arktos voor de uitwerking van het project ‘Bruggenbouwers’. Op die manier zal het Vlaams expertisecentrum ingezet worden om een jeugdbeleid uit te werken met speciale aandacht voor kwetsbare jongeren.  

Het reguliere aanbod van de jeugddienst en andere vrijetijdsdiensten bereikt niet alle jongeren. Vooral de kwetsbare doelgroep valt uit de boot en vraagt een aanpak op maat. Daarom neemt de jeugddienst het Vlaams Expertisecentrum Arktos onder de arm, dat gedurende 5 decennia ervaring heeft opgebouwd in het laagdrempelig werken met jongeren en het ondersteunen van ouders, scholen en lokale overheden op dit vlak.

Arktos gaat uit van een visie die de talenten en kwaliteiten van jongeren onderstreept. Deze tot ontplooiing laten komen in een positieve relatie tot de omgeving, vormt de basis voor wederzijds begrip, groeikansen en fijn samenleven. In praktijk betekent dit dat er in de eerste plaats contact gelegd moet worden met deze groep van jongeren. In het voorjaar 2019 wordt hiervoor een vormingswerker aangeworven. 

“Vertrekkend van de interesses en competenties van de jongeren, zal de vormingswerker initiatieven nemen om hen te begeleiden en zo ook de kans op risicogedrag bij hen te verminderen”, vertelt schepen van jeugd Gijsbrecht Huts. “Waar mogelijk worden er bruggen geslagen met het bestaande vrijetijdsaanbod, maar indien nodig wordt er een aangepast aanbod voorzien dat beantwoordt aan hun specifieke noden.”

Arktos is momenteel al actief in de Tiense secundaire scholen met het project ‘Connect’. Door het bieden van ondersteuning en vorming, helpt het centrum de draagkracht van de scholen te vergroten.

 

Contact