Stad Tienen zet volop in op kinderopvang

11
december
2020
Kinderopvang_meisje_aan_bureau

Vanaf 2021 neemt de stad Tienen, in samenwerking met een partner, de voor- en naschoolse opvang over van de basisscholen. Daarnaast worden voor baby’s en peuters 14 nieuwe plaatsen met subsidie voor inkomenstarief voorzien. Twee initiatieven die voor een uitgebreidere, kwaliteitsvolle kinderopvang zullen zorgen.

In 2021 treedt een nieuw decreet in werking betreffende de organisatie van buitenschoolse opvang. Met dit decreet wil de Vlaamse overheid in samenwerking met de diverse sectoren een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten tot stand brengen. Op die manier wil ze ontplooiingskansen en speelmogelijkheden voor kinderen creëren én de combinatie van werk en gezin voor de ouders haalbaar houden. Speciale aandacht gaat hierbij naar de opvang van kwetsbare kinderen.

Met de komst van dit nieuwe decreet, schakelt ook de stad Tienen twee versnellingen hoger. Naast de 42 gesubsidieerde, erkende opvangplaatsen in Klimop, zorgen de scholen momenteel zelf voor de voor- en naschoolse kinderopvang. Dit aanbod verschilt in elke school en brengt een extra belasting voor de scholen met zich mee.

De stad heeft daarom tijdens de zomer een overheidsopdracht uitgeschreven voor de buitenschoolse opvang. Deze opdracht werden ondertussen toegewezen aan een partner, maar omwille van de ‘standstill’-periode mag de naam van deze partner nog niet vrijgegeven worden.

Vanaf 2021 zal deze partner de buitenschoolse opvang in de scholen gefaseerd overnemen. Tegen september moet dit voor alle basisscholen gebeurd zijn. Samen met alle betrokkenen, waaronder de stadsdiensten, verenigingen en scholen, wordt er een leuk aanbod van activiteiten uitgewerkt. De overgang zal door de scholen en de partner in goede banen geleid worden. Ouders moeten hier zelf niets voor ondernemen en zullen nog de nodige informatie ontvangen.   

De komende vier jaar komen er in Tienen ook 14 nieuwe plaatsen voor baby’s en peuters bij met subsidie voor inkomenstarief. Organisatoren kunnen bij het Agentschap Opgroeien een aanvraag indienen om deze plaatsen toegewezen te krijgen. De stad neemt hierbij een regiefunctie op en brengt een gemotiveerd advies uit over de aanvragen.

Contact