OCMW Tienen verleent tussenkomst in schoolkosten

3
september
2020

September is traditioneel een dure maand voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Ook dit jaar kan het OCMW Tienen, na een sociaal onderzoek, tussenkomen in de schoolkosten voor ouders die het moeilijk hebben.

Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor ouders met schoolgaande kinderen extra uitgaven. Ook tijdens het schooljaar kunnen schoolfacturen zwaar doorwegen op het gezinsbudget. Ouders die moeilijkheden hebben om schoolrekeningen te betalen, kunnen bij het OCMW van Tienen een tussenkomst aanvragen.

Afhankelijk of het gaat om kleuter-, lager, secundair of hoger onderwijs kan een tussenkomst worden verleend na sociaal onderzoek en goedkeuring door het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Indien je vragen hebt bij de toekenning van de school- en/of studietoelagen, of wanneer je een tussenkomst wenst in schoolfacturen via het OCMW Tienen, kan je hiervoor telefonisch een afspraak maken met Elise Volders op het nummer 016 80 11 31 en Katrien Vandevelde op het nummer 016 80 11 22.

 

Contact