Renteloze leningen cultuur-, jeugd- en sportsector

De Tiense culturele verenigingen, jeugd- en sportverenigingen kunnen een renteloze lening aangaan bij de stad voor het bouwen/verbouwen van onroerende infrastructuur of de aankoop van onroerende goederen.

Voorwaarden

De renteloze lening kan enkel aangevraagd worden door erkende culturele verenigingen, jeugd- of sportverenigingen:

  • aangesloten bij de cultuurraad, jeugdraad of sportraad van de stad Tienen of de rechtspersoon die de onroerende belangen beheert van een vereniging die erkend is door de stad Tienen en aangesloten is bij één van deze adviesraden en;
  • die een rechtspersoon vormen en;
  • die het maatschappelijk doel, zoals vastgesteld in haar statuten, minstens al vier jaar voorafgaand aan de aanvraag op actieve wijze uitvoeren in de stad Tienen. 

Procedure

De verenging bezorgt het aanvraagdossier aan het college van burgemeester en schepenen. De vereniging dient de aanvraag in te dienen voor 1 oktober om een renteloze lening te bekomen voor het daaropvolgende budgetjaar.

Bedrag

Voor het bouwen en verbouwingswerken aan infrastructuur:

  • de verstrekte lening kan maximaal 50 % bedragen van de werkelijke kosten, met een minimum van 5.000 euro en een maximum van 50.000 euro. Deze kosten kunnen betrekking hebben op de directe aankoop of levering van materialen en grondstoffen, op de loonkost die door daartoe erkende vaklui worden voorzien en op de kosten die de keuring van de nutsvoorzieningen (elektriciteit en gas) met zich meebrengen.

Voor aankoop van onroerende goederen:

  • de verstrekte lening kan maximaal 50 % bedragen van de koopsom en de kosten die rechtstreeks verbonden zijn met de aankoop, uitgezonderd de kosten voor de opmaak van de akte, met een minimum van 5.000 euro en een maximum van 100.000 euro.

Uitzonderingen

Verenigingen met handels, religieuze of politieke doeleinden worden uitgesloten van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Regelgeving

Reglement renteloze leningen cultuur-, jeugd- en sportsector.

Contact