Speelpleinwerking Tintel

Speelplein TintelSpeelpleinwerking Tintel biedt een uitgebreid speelaanbod aan tijdens de krokus-, paas- en zomervakantie.  

Voor 3- tot 6-jarigen wisselen de creatieve activiteiten zich af met begeleid vrij spel. Dit alles in een gestructureerde en veilige omgeving.

De 7- tot 12-jarigen kunnen dagelijks kiezen tussen knutselen, sporten, een stadsspel ... Ook activiteiten per leeftijdsgroep en grote spelen komen aan bod.

De activiteiten zijn ingekleed in originele weekthema's. Er staan ook regelmatig uitstappen op het programma.

Begeleiding

De activiteiten worden voorbereid en begeleid door gemotiveerde monitoren. Ze hebben een cursus 'Animator in het jeugdwerk' achter de rug, volgen een agogische richting in het hoger onderwijs of hebben voldoende ervaring in het jeugdwerk. Er is steeds een verantwoordelijke aanwezig van de jeugddienst.

Wanneer

Opgelet: tijdens de laatste week van de zomervakantie is er geen werking voor de 7- tot 12-jarigen.

Inschrijven

Inschrijven kan via het online inschrijvingsprogramma of door een bezoekje te brengen aan de jeugddienst. Telefonisch of via e-mail inschrijven kan niet.

Inschrijven kan voor een halve of hele dag. Kinderen kunnen ‘s morgens gebracht worden tussen 07.30 en 09.00 uur en ’s middags tussen 12.30 en 13.30 uur. Afhalen kan ’s middags tussen 12.00 en 12.30 uur en ’s avonds vanaf 16.00 tot 17.30 uur.

Prijs

  • 4 euro per halve dag
  • voor uitstappen varieert de prijs

Een inschrijving annuleren

Annuleren kan enkel tot een vooraf bepaalde datum, enkele weken voor de aanvang van speelpleinwerking Tintel. Nadien kan er enkel nog kosteloos geannuleerd worden mits voorlegging van een doktersattest dat binnen de week wordt bezorgd aan de jeugddienst.

 

Contact