Gebruik cultuurruimten jeugddienst

De jeugddienst beschikt over twee cultuur- of repetitieruimten op de kelderverdieping van het Vrijetijdscentrum. De ruimten zijn bestemd voor actieve muziekbeoefening en andere culturele expressievormen op regelmatige basis in groepsverband.

Voorwaarden

De groep dient voor minstens 50 % te bestaan uit leden die gedomicilieerd zijn in Tienen (vanaf drie groepsleden geldt een minimum van twee leden die in Tienen gedomicilieerd zijn). Enkel indien er nog plaatsen vrij zijn kan hiervan afgeweken worden.

Procedure

De aanvraag gebeurt bij de jeugddienst. De cultuurruimten worden verhuurd op jaarlijkse contractbasis. Uitzonderlijk kan een cultuurruimte op losse basis verhuurd worden. De verhuringen op contractbasis hebben echter altijd voorrang op de losse verhuur.

Voor elke verhuring wordt een overeenkomst opgemaakt die het recht geeft op het gebruik van de repetitieruimte, de berging, nutsvoorzieningen en de aanwezige basisapparatuur. De overeenkomst is pas geldig na ondertekening en betaling van de waarborg.

De jeugddienst maakt met de huurder afspraken inzake het overhandigen (en terugbezorgen) van de sleutel van de repetitielokalen. In principe ontvangt elke groep één sleutel. De ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor de sleutel.

Iedere groep is verplicht een groepslid aan te wijzen als contactpersoon. Deze persoon, ouder dan 18, draagt namens de groep zorg voor het betalen van de huur en de waarborg. Indien de groep enkel bestaat uit personen jonger dan 18 jaar, dient de groep een volwassene (ouder, voogd ...) aan te duiden. Deze ondertekent ook het contract. Elk groepslid blijft echter onverminderd individueel verantwoordelijk voor de gang van zaken met betrekking tot de betaling van de huur en is persoonlijk (bij minderjarigheid: de ouder of voogd) aansprakelijk in geval van schade toegebracht aan de ruimte en/of muziekapparatuur van de verhuurder. De contactpersoon is ook verantwoordelijk voor het geluidsniveau binnen en buiten het lokaal. Hiertoe moeten alle deuren en tussendeuren gesloten worden en wordt de geluidsproductie op een aanvaardbaar niveau gehouden.

De huurder zorgt ervoor dat na gebruik de speelruimte volledig opgeruimd is. Het eigen materiaal wordt in het berghok opgeborgen.

Bedrag

Voor het verhuren van de repetitieruimtes wordt een huurprijs en een waarborg gevraagd:

  • voor een overeenkomst op jaarlijkse contractbasis bedraagt de huurprijs 200 euro per jaar en de waarborg 175 euro. Bijkomende repetitiemomenten worden gefactureerd aan 4 euro per blok van 3 uur. De groep mag gemiddeld één keer per week gedurende een blok van drie uur repeteren en gebruikmaken van de basisapparatuur. De groep beschikt ook over een berghok voor de opslag van materiaal;
  • voor een overeenkomst op losse basis bedraagt de huurprijs 12 euro per blok van 3 uur (inclusief gebruik basisapparatuur) en de waarborg 175 euro.

Indien de huurder niet komt opdagen zonder voorafgaande verwittiging, kan hij het betaalde huurgeld niet terugvorderen. 

Online aanvragen

Contact